హోమ్

20, ఏప్రిల్ 2012, శుక్రవారం

ఎలుక తెచ్చిన తంటా

భారతీయ రైలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఫస్టు క్లాసు లో ప్రయాణం చెయ్యాలని ఎప్పటినుంచో కోరిక కూడా. ఒకసారి ఆ కోరిక నేరవేరటమే కాక గుర్తు కూడా వుంది పోయింది. ఎలా అంటే...
రైలు బయలు దేరింది. విశాలమైన  బెర్తుల మీద  మేము పక్కలు ఏర్పాటు చేసుకుని, నిద్ర కి ఉపక్రమించాం. అంతలో  నా శ్రీమతి కెవ్వున కేక వేసింది, ఏమిటా అని ఆరా తీస్తే ఎలుక వచ్చింది అన్నది. ఈ గొడవకి అయిదు  ఏళ్ళ  మా సుపుత్రుడు కూడా నిద్ర లేచాడు. ఫస్టు ఎసి లోకి ఎలుక రావడం ఏమిటి అని నేను ఆమె మాటలని కొట్టిపారేసాను. అంతలోనే ఎలుక మళ్ళీ దర్శనం ఇచ్చింది. కూపే అంతా కలియ తిరుగుతూ ప్రళయ తాండవం చేసింది. నేను వెళ్ళి కోచ్ అటెండెంటు ని పిలిచుకుని వచ్చా. 'ఆయితే అది ఇక్కడ దూరింది అన్న మాట' అంటూ అతను వచ్చి వేట మొదలు పెట్టాడు. ఎలుక చాలా పోరాడి, చివరకు అతగాడికి మస్కా కొట్టింది.  అతను దుప్పటి ఒకటి కూపే తలుపు కి అడ్డు పెట్టి, 'ఇంక రాదులే సారూ' అని తప్పుకున్నాడు. వేరే బెర్తులు కూడా ఖాళీ లేక పొవడం తో మేము ఆ కూపే లోనే వుండాల్సి వచ్చింది. ఇక తెల్లవార్లూ ఎలుక తో యుద్ధం సాగుతూనే వుంది. డబ్బూ పొయే శనీ పట్టే అన్నట్లు, మా ప్రయాణం లో ఆ రాత్రి అంతా జాగారమే.
ఈ తతంగం అంతా చూస్తూ మా సుపుత్రుడు మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేసాడు. వాడిక్కూడా ఈ ప్రయాణం బాగా గుర్తు వుంటుంది. ఇంత జరిగినా కూడా భారతీయ రైలు అంటే నాకు ఇష్టం మాత్రం తగ్గలేదు.

2 కామెంట్‌లు: