హోమ్

30, జూన్ 2020, మంగళవారం

ఆనాటి కథలు మన డిడి లో


ఆ మధ్య డిడి వాళ్ళు రామాయణం, మహభారతం పునః ప్రసారం చేస్తే ఎంతో సంబరంగా చూసారు చాలా మంది.
అప్పుడు మన తెలుగు డిడి వాళ్లు కూడా అప్పటి కథలు గట్రా వెయ్యొచ్చు కదా అనుకున్నా. 
ఈమధ్య యూట్యూబ్ లో కాశీ మజిలీ కథలు వింటుంటే (అజగవ ఛానెల్), డిడి యాదగిరి వాళ్ళు పెట్టిన పాత కథలు కనపడ్డాయి. 
కందుకూరి వారి రాజశేఖర చరిత్రము, విశ్వనాథ వారి వేయి పడగలు, ముని మాణిక్యం వారి కాంతం కథలు, కాటమరాజు కథలు, ధర్మవరపు గారి ఆనందోబ్రహ్మ, భరాగో వారి కథలు, మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి కథలూ,మర్యాద రామన్న  అన్నీ కనిపించాయి.
ఈ తరం వారికి చాలా స్లో గా అనిపించినా, అప్పట్లో ఇవన్నీ చూసి ఆనందించిన వారికి బాగుంటాయని నా నమ్మకం. 
నా మటుకు నాకు చిన్నప్పుడు ఆదివారం నాడు ఆనందోబ్రహ్మ చూసి బాగా నవ్వుకున్న విషయాలన్నీ గుర్తుకొచ్చాయి.

మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రస్టు ఉంటే చూడండి మరి.  కొన్ని లంకెలు క్రింద ఇచ్చాను ..చూసి ఆనందించండి