హోమ్

22, మార్చి 2013, శుక్రవారం

సమరం

కత్తులు దూసిన క్షణికావేశం
పుడమిని తడిమిన నెత్తుటి వర్షం   
అసువులు బాసిన జన సందోహం
అశ్రువులోడ్చిన మనసుల ఖేదం  
విజయం తో ఒక మది వీరంగం  
జయాపజయములు ఎవ్వరివైనా
సమరం ఇచ్చును తీరని శోకం.