హోమ్

31, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

శ్రీరంగనీతులు

మట్టి వినాయకుల్నే వాడండి!!!
దీపావళికి టపాసులు కాల్చకండి!!!
ఇది చాలా మంది ప్రకృతి ప్రేమికులు/ సెలబ్రిటీ లు చెబుతున్నమాట.

"ప్రకృతేం నీ అబ్బ సొత్తుకాదు
ఒకనెల నీటినీ,
మరోనెల గాలినీ
కలుషితం చెయ్యడానికి."
ఇలాంటివి మరి కొంతమంది మేధావులు చెబుతున్నది.

నిజమే కావచ్చు, వారి ఆర్తి అర్ధం అవుతోంది.

కానీ వీళ్ళంతా ఏడాది పొడుగునా, ప్రకృతిని ఇంతగానే ప్రేమిస్తుంటారా? అంటే అనుమానమే.
రోజూ కాలినడకతోనో, సైకిల్ మీద తిరుగుతూనో, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుతూనో కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తూంటారా అంటే అనుమానమే.
"మేం కార్లల్లో తిరుగుతూ లెక్చర్లు దంచుతాం, 
కానీ సామాన్యుడా నువ్వుమాత్రం ఇంత అమానుషంగా పండుగలు జరుపుకుంటావా?" అని అడుగుతున్నట్లనిపిస్తుంది నాకయితే.

సెలబ్రిటీలూ, మేధావులూ, మీరు చెప్పినట్లే మట్టి వినాయకుల్ని వాడుతున్నాం, టపాసులూ మానేస్తాం, మీరు కార్ల వాడకం మానేసి, కాలుష్యం తగ్గించండి.

శ్రీరంగనీతులు ఎదుటి వారికే అంటారా?!!!