హోమ్

9, మే 2016, సోమవారం

నిర్వచనాలు

పూజలు చేసేవాడు కాదు,

సాటి మనిషికి సాయం చేసిన వాడే,

సిసలు భక్తుడు.


కోట్లు ఖర్చు పెట్టే వాడు కాదు,
లేని వాడికి పట్టెడన్నం పెట్టినవాడే,
శ్రీమంతుడు. 

వేదాన్ని చదివినవాడు కాదు
జీవన వేదాన్ని నేర్చిన వాడే
పండితుడు.

ఆస్తులు పంచిన వాడు కాదు,
విలువలు పంచిన వాడే
అసలు తండ్రి.

నీతులు చెప్పేవాడు కాదు,
ఆచరించి చూపిన వాడే,
నిజమైన గురువు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి