హోమ్

9, ఫిబ్రవరి 2016, మంగళవారం

ఏలిన వారి కరుణ

ఏలిన వారు ఆనందంగా ఉన్నారు. ఇలానే రాజ్యం చేస్తే మరో పది జన్మల దాకా అధికారం తమదేనని కార్యకర్తలంతా ముక్త కంఠంతో చెప్పి మరీ వెళ్ళారు.

అవును మరి కొత్త కొత్త పధకాలతో ప్రజలకి ఊపిరి సలపనంత మేలు చేస్తున్నాం, మనకి కాక మరి ఎవరికి కడతారు పట్టం?

భృత్యుడు దిగులుగా ఉన్నాడు. అయ్యా!ప్రజలు మీరనుకుంటున్నంత సంతోషం గా లేరన్నాడు.

ఎందుకన్నట్లు చూసారు ఏలినవారు.

"పక్క రాష్ట్రం తో పోలిస్తే మీ చరిష్మా తగ్గింది. మీ పధకాలు సరిగ్గా అమలు కావడం లేదు. కొందరు అమాత్యులు పబ్లిసిటీ లో మిమ్మల్నే మించి పోతున్నారు. కరెంటుబాధలూ, అందని పింఛన్లూ, రాని జాబులూ, పోయిన భూములూ ఇలా ఒకటేమిటి ఎన్నో ఇక్కట్లు పడుతున్నారు ప్రజలు".

ఏలినవారు షాకవ్వలేదు సరికదా తమ స్టైల్లో ఒక  నవ్వు విసిరి ఇలా చెప్పారు.

"పిచ్చివాడా, ప్రజలకి కష్టాలు లేకుండా పరిపాలించిన వాడు మళ్ళీ అధికారం లోకి రాలేడు. వాళ్ళ కష్టాలు మనం తీరుస్తామనే ఆశ తోనే వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి ఓటెయ్యాలి. అయినా 2050 కల్లా దేశం లోనే నంబర్ ఒన్ రాష్ట్రం అవుతుందని ప్రజలు గట్టి నమ్మకం తో ఉన్నారు. ప్రతిపక్షం వాళ్ళని ఆకర్షిస్తున్నాం, కాదంటే సభ లోంచి తన్ని తగలేస్తున్నాం, ఇక మనకి తిరుగు లేదు"

"కానీ భూములిచ్చిన వాళ్ళు అన్నీ పోగొట్టుకున్నామనే బాధ తో ఉన్నారు"

ఏలినవారికి జాలేసింది.

"నీకు బలి చక్రవర్తి కథ తెలుసా?"

తెలుసన్నట్లు తలూపాడు భృత్యుడు.
"బలి చక్రవర్తి ని విష్ణుమూర్తి వామనావతారం లో వచ్చి, మూడడుగులు భూమి అడిగాడు. మూడవ అడుగు బలి చక్రవర్తి తల పై వేసి అతణ్ణి అంతం చేసాడు" ఆనందంగా చెప్పాడు భృత్యుడు.

"నీకు తెలియని విషయం చెప్తా విను" అనుగ్రభాషణం మొదలెట్టారు.

"బలి చక్రవర్తి ని వరుణ పాశంతో బంధించమని గరుడుని ఆదేశించాడు, విష్ణుమూర్తి. మూడవ అడుగు వేసిన తరువాత కూడా ఆ పాశం వీడలేదు. అప్పుడు బలి చక్రవర్తి తాత అయిన ప్రహ్లాదుడు  తన సర్వస్వమూ నీకే సమర్పించిన బలిని ఇంకా బాధించవద్దు, అతడిని విడువ వలసిందని విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించాడు. అప్పుడు స్వామి
 
ఎవ్వని గరుణింప నిశ్చయించితిని వాని యఖిల విత్తంబు నే నపహరింతు 

అన్నాడు. రాజు విష్ణుమూర్తి తో సమానం అని మన పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి.  అంటే ఏమిటన్నమాట, ప్రజలని కరుణించాలంటే, ముందు వారి సంపదని మనమే అపహరించి, వారిని అశక్తుల్ని చేసి, ఆ తరువాత అనేకానేక పధకాలతో వాళ్ళని మనమే ఉధ్ధరించి, మళ్ళీ మళ్ళీ ఓట్లు దండుకోవాలన్న మాట.

మొత్తం రాజకీయ యోగం ఒకేసారి తెలుసుకున్నట్లు భృత్యుడి మొహం విప్పారింది.

నందో రాజా భవిష్యతి!!!

5 కామెంట్‌లు: